Wellness Program

Wellness Program

Weight control program

Weight control program

โปรแกรมการควบคุมน้ำหนักที่ค้นหาตั้งแต่สาเหตุของภาวะน้ำหนักเกิน ไปสู่การพิจารณาใช้วิธีแก้ไขที่เหมาะ กับแต่ละบุคคลเนื่องจากภาวะน้ำหนักเกิน อาจไม่ได้มีสาเหตุมาจากการรับประทานเท่านั้น แต่อาจเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ความบกพร่องของฮอร์โมนในร่างกาย หรือขาดแร่ธาตุที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้าตาลในเลือด ความอยากอาหาร และระบบเผาผลาญของร่างกาย (Metabolism) ดังนั้น วิธีการควบคุมน้ำหนักจึงไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวเสมอไป แม้ว่าผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักยังจำเป็นต้องควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย ปรับวิถีชีวิตบางอย่าง แต่ในบางรายอาจต้องการแนวทางอื่นร่วมด้วย เช่น ตัวยาที่ช่วยควบคุมความหิว-อิ่ม หรือวิธีการ กำจัดไขมันทางการแพทย์ เป็นต้น

Message us