Face

Laser

CO2

CO2

เครื่องเลเซอร์พลังงานคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่ S125 Clinic เลือกใช้ มีความแม่นยำสูง เมื่อนำมาจี้ไฝ กระ หรือติ่งเนื้อ จึงให้แผลที่สวย  

หลังจากการทำ จะเกิดเป็นสะเก็ดและหลุดออกภายใน 1-2 สัปดาห์ และด้วยประสบการณ์และการฝึกฝนของคุณหมอมิ้นต์ ทำให้แผลเมื่อสมานแล้ว ออกมาเรียบสวยงาม ไม่เกิดเป็นหลุมหลังทำ หรือไม่ยิงลึกจนเกินไป จนไปทำลายเม็ดสีในชั้นผิวหนัง เกิดเป็นรอยด่างขาวในภายหลัง

ค่าบริการ

ติ่งเนื้อ สิวหิน กระ (ขนาดไม่เกิน 5มม.)จุดละ 300 บาท
ขี้แมลงวัน ต่อมไขมัน กระ (ขนาดเกิน 5มม.)
ไฝ (ขนาดไม่เกิน 2มม.)
จุดละ 500 บาท
ไฝ (ไม่เกิน 6มม.)จุดละ 800 บาท
อัตราเหมา 30 จุด10,000 บาท
อัตราเหมา 40 จุด12,000 บาท
อัตราเหมา 50 จุด15,000 บาท

Message us