Hair

Hair

Growth factors for HAIR

Growth factors for HAIR

การฉีด Growth factors ที่ได้จากการนำเลือดของตัวเราเองมาปั่นแยก เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาอาการศีรษะล้าน (Alopecea Areata) ที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ทั้งที่เกิดจากรูขุมขน (ของผม) หดลีบเล็กจนผมไม่สามารถขึ้นได้ และอาการล้านเป็นหย่อมที่เกิดจากรูขุมขน (ผม) ยังมีอยู่ แต่ไม่แข็งแรง

เนื่องจาก Growth factors ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของผมและรูขุมขน (ของผม) โดยทำหน้าที่กระตุ้นรูขมขนของรากผม (Hair follicle) ที่ฝ่อตัวลง ให้มีชีวิต และค่อยๆ สร้างเส้นผมขึ้นใหม่ อย่างแข็งแรง

การรักษาจะฉีดไปที่หนังศีรษะโดยตรง ซึ่งจะช่วยให้ผมร่วงลดลง และทำให้ผมดกขึ้น หนาขึ้น สามารถใช้กับผู้มีอาการผมร่วงมากผิดปกติ ผมบาง ไปจนกระทั่งถึงผู้ที่ต้องการกระตุ้นให้ผมดกหนาขึ้นในบริเวณที่ต้องการ เช่น ไรผม เป็นต้น

Course Price

3 sessions24,500 bahts 
Message us