ประโยชน์ที่คาดไม่ถึงของโบท็อกซ์

หนึ่งใน “พิษ” ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางการแพทย์ และมีชื่อเสียงที่สุดตัวหนึ่ง คือ โบท็อกซ์
ชื่อจริงของโบท็อกซ์ คือ Botulinum toxin ซึ่งเป็นพิษของแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Clostidium botulinum
เส้นทางของโบท็อกซ์มีมาอย่างยาวนาน ก่อนที่จะรับรู้กันว่านี่คือพิษของแบคทีเรียชนิดหนึ่งด้วยซ้ำไป โดยในประวัติศาสตร์อินเดียโบราณว่ากันว่าเหล่ามหาราชานำพิษที่สกัดจากอาหารอย่างหนึ่งมาใช้สังหารศัตรู

Message us