เกล็ดเลือดมหัศจรรย์

เรารู้กันมานานแล้วว่าเกล็ดเลือดทำหน้าที่ห้ามเลือดและสมานแผล
ความพยายามถอดรหัสการทำงานของเกล็ดเลือดทำให้ค้นพบว่าเกล็ดเลือดทำอะไรได้อีกมาก และก่อประโยชน์ทางการแพทย์อย่างมหาศาล
ในเกล็ดเลือดมีสารที่เรียกว่า Growth factors ซึ่งเป็นตัวสำคัญในกระบวนการห้ามเลือดและสมานแผล

Message us