ปัญหากลิ่นตัว

กลิ่นตัว = เหงื่อ + แบคทีเรีย
สมการด้านบนนี้ แสดงให้เห็นว่า จะเกิดกลิ่นตัวได้ ต้องมีแบคทีเรียด้วย ไม่ใช่เพียงแค่เหงื่อออกก็เกิดกลิ่นแล้ว
เพราะเหงื่อนั้น จริงๆ แล้วไม่มีกลิ่น แต่เมื่อแบคทีเรียที่อยู่ในเหงื่อย่อยโปรตีนบางชนิด (ในเหงื่อเช่นกัน) ให้กลายเป็นกรด จึงเกิดเป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้น
แต่ไม่ใช่เหงื่อทุกที่จะมีแบคทีเรียอาศัยอยู่ ต้องเป็นเหงื่อที่ผลิตจาก “ต่อมกลิ่น” (Apocrine glands) เท่านั้น

ประโยชน์ที่คาดไม่ถึงของโบท็อกซ์

หนึ่งใน “พิษ” ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางการแพทย์ และมีชื่อเสียงที่สุดตัวหนึ่ง คือ โบท็อกซ์
ชื่อจริงของโบท็อกซ์ คือ Botulinum toxin ซึ่งเป็นพิษของแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Clostidium botulinum
เส้นทางของโบท็อกซ์มีมาอย่างยาวนาน ก่อนที่จะรับรู้กันว่านี่คือพิษของแบคทีเรียชนิดหนึ่งด้วยซ้ำไป โดยในประวัติศาสตร์อินเดียโบราณว่ากันว่าเหล่ามหาราชานำพิษที่สกัดจากอาหารอย่างหนึ่งมาใช้สังหารศัตรู

Message us